Asukkaat tietävät parhaiten

Espoon on alettava kuuntelemaan kaikkia asiantuntijoita. En tarkoita nyt virkamiehiä tai tutkijoita vaikkakin heidänkin mielipiteensä on erittäin tärkeä. Puhun nyt asukkaista, joiden äänen on kuuluttava asioiden valmistelussa nykyistä enemmän.

Jotta tämä voidaan varmistaa, on meidän perustettava alueneuvottelukunnat suuralueille. Pysyvät jäsenet valitsee kaupunginosayhdistykset ja jokaisella halukkaalla on oikeus olla läsnä ja puheoikeuksinen alueneuvottelukunnan kokoontumisessa.

Kaupunginvaltuuston on lisäksi otettava vahvasti huomioon alueneuvottelukunnan kanta asioita valmistellessaan ja kantaa vastaan toimittaessa on laadittava kirjallinen perusteltu vastaus syineen. Tämä lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksia oman arkeensa.

Kunnallisvaalit ovat yksi tärkeimmistä vaaleista asukkaiden arkielämän kannalta näissä vaaleissa ei kannata jäädä nukkuvien puolueeseen.

 

Teemu Kelkka
Kunnallisvaaliehdokas (310)
Keskusta, Espoo

 

Leave a Comment