Alueiden eriarvoistuminen, uhka joka täytyy torjua!

Espoon on pidettävä jatkossa(kin) hyvää huolta siitä, ettei kaupunkiin pääse muodostumaan slummiutuneita alueita. Tähän maankäytöllä voidaan vaikuttaa paljon. Asuinalueille on tultava niin omistus- ja osaomistus asuntoja kuin asumisoikeus ja vuokra-asuntoja sopivassa suhteessa.

Meillä ei ole varaa leikkiä ihmisten tulevaisuudella. Espoon on pidettävä huolta siitä, ettei tulevaisuudessa enenevissä määrin postinumero vaikuta siihen mitä sinusta voi tulla tai mihin voit päästä.

Jos emme kiinnitä tähän huomiota. Hoida kotiutusta kunnolla. Anna kaikille tasavertaisia mahdollisuuksia. Alkaa ihmisten mieleen hiipiä epätoivo, joka johtaa vihaan ja äärimmäisiin tekoihin. Viha voidaan päättää ennen kuin se edes alkaa. Meillä ei ole varmaankaan halua tehdä samoja virheitä kuin Malmössä tai Göteborgissa on tehty?

Hoidetaan Espoon nykyisten asukkaiden asiat kuntoon. Vasta sen jälkeen voidaan alkaa rakentamaan palveluita uusille asukkaille.

Teemu Kelkka
Kunnallisvaaliehdokas (310)
Keskusta, Espoo

Katso aiheeseen liittyvä video Youtubesta

Leave a Comment